Paarsgroen migratiebeleid aarzelde tussen streng en zacht

(tijd) - Het asiel- en immigratiebeleid leidde de afgelopen vier jaar geregeld tot forse botsingen tussen de regeringspartijen. Vooral onder druk van de groenen en de PS kwamen er een regularisatieoperatie en een snel-Belgwet. Tegelijk werden maatregelen genomen om de toestroom van asielzoekers onder controle te krijgen.