Paarsgroen werkt ijverig aan Lambermont-ter

(tijd) - De paars-groene coalitie zet alle zeilen bij om tegen het paasreces, eind maart, tegemoet te komen aan de bezwaren van de Volksunie tegen het Lambermont-bis-akkoord. Tegen dan zouden de tien samenwerkingsakkoorden klaar moeten zijn en zou de Brusselse Costa een regeling moeten hebben gevonden voor de vertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brusselse instellingen. Intussen kunnen de twee Lambermont-bis-wetsontwerpen worden aangepast aan het advies van de Raad van State, zodat tegen Pasen Lambermont-ter in de steigers kan staan.