Pabeltec gaat steeds meer op holding lijken

Pabeltec, de nieuwe verpakking van de oude groep Papierfabrieken van België, is op enkele jaren tijd erg sterk van gedaante verwisseld. "Pabeltec NV gaat steeds meer de kenmerken van een holding vertonen,' zo heet het in het jongste jaarverslag. De jongste twee jaar was de strategie van de groep vooral gericht op een verschuiving, weg van papierproduktie, in de richting van distributie en verwerking. Dat zorgde voor zware kosten en moeilijke vergelijkingen tussen de verschillende jaren. Pabeltec- gedelegeerd-bestuurder Bernard Ancion beloofde gisteren aan zijn aandeelhouders beterschap. "In '88 zijn er geen grote mutaties meer in de groep te verwachten,' zo zegde hij. En Pabeltec voorspelt nog meer beterschap, in de eerste plaats wat het resultaat betreft.