Pacificatiewet heeft communautaire rust hersteld

(tijd) - De staatshervorming en de bijhorende pacificatiewet uit 1988 hebben de communautaire rust in de faciliteitengemeenten hersteld. De voorbije zes jaar is er een einde gekomen aan de carrousels. En het gebruik van het Frans op zittingen van de schepenkolleges en de gemeenteraden in Vlaamse faciliteitengemeenten is afgenomen. Toch blijft de rust broos. Voerenaar José Happart dreigt er opnieuw mee de burgemeesterssjerp te omgorden.Sinds 1988 geldt een ander kiessysteem voor de faciliteitengemeenten rond Brussel en voor Komen en Voeren. De schepenkolleges worden rechtstreeks verkozen, waardoor ook leden van de (anderstalige) oppositie in het kollege vertegenwoordigd zijn. Deze schepenkolleges moeten overigens bij unanimiteit beslissen. Indien die eensgezindheid niet wordt bereikt, moet het dossier aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Verder worden ook de OCMW-raadsleden rechtstreeks verkozen. Met deze regeling, die deel uitmaakt van de zogenaamde pacifikatiewet, wou de regering de positie van de Vlamingen versterken. De Vlamingen vormen in een aantal van de betrokken gemeenten immers een minderheid.