Advertentie
Advertentie

Pact in nieuw jasjeJim LANNOO

De Europese Commissie liet gisteren weten hoe ze het EU-Stabiliteitspact voortaan gaat interpreteren en toepassen. Het pact legt de EU-landen begrotingsdiscipline op en kreeg de jongste tijd flink wat kritiek te slikken omdat het te weinig flexibel zou zijn. De mededeling van de Commissie is een antwoord op die kritiek. De Commissie verfijnt de toepassing van het pact door met meer criteria rekening te houden. In plaats van louter te focussen op het begrotingstekort, zal de Commissie meer oog hebben voor de afbouw van de overheidsschuld. Brussel ziet er ook strenger op toe dat lidstaten bij een aantrekkende economie de begrotingsteugels niet laten vieren. Veel regeringen komen voor de verkiezingen in de verleiding wat kwistiger met het overheidsgeld om te springen, waarna de volgende regering de brokken moet lijmen.Het is een goede zaak dat de interpretatie en de toepassing van het Stabiliteitspact evolueert. Europa maakt een leerproces door met de euro en het eengemaakte monetaire beleid. Het is dan ook normaal dat de coördinatie van het economische beleid eveneens een dergelijk proces doormaakt.Positief is ook dat de nieuwe interpretatie niet eenzijdig neerkomt op een strenger toezicht. De Commissie laat ook ruimte voor een lichte versoepeling van de regels. Landen zonder begrotingstekort en met een voldoende lage schuldgraad, mogen onder bepaalde voorwaarden de begrotingsteugels vieren.Maar toch blijft de nieuwe interpretatie van het pact maar een nieuw jasje voor wat al bestond. De mededeling van de Commissie pakt het probleem niet aan van de afdwingbaarheid van de regels die Europa oplegt. Brussel beschikt alleen over de mogelijkheid een procedure te starten tegen een lidstaat die niet in de pas loopt. Daarna moeten de overige EU-landen beslissen of ze die procedure steunen.Eerder dit jaar bleek de zwakte van dat systeem. In februari gaven de EU-ministers van Financiën toe aan Duitse druk om Berlijn niet formeel op de vingers te tikken over zijn oplopende begrotingstekort. Nochtans blijkt nu dat de Commissie het toen bij het rechte eind had een waarschuwing tegen Duitsland voor te stellen.De Commissie wil aan die tekortkoming verhelpen door zichzelf meer macht te geven bij de coördinatie van de economische politiek. De Commissie wil eigenmachtig een land op de vingers kunnen tikken, zonder toestemming van de EU-ministers. Bovendien zou de Commissie moeten kunnen ingrijpen wanneer een land een afwijkend economisch beleid voert.Volgende week dient de Commissie een voorstel in die zin in bij de EU-Conventie, de vergadering die de volgende verdragswijziging voorbereidt. De EU-lidstaten moeten die extra macht voor de Commissie goedkeuren. Dan zal blijken in welke mate de lidstaten bereid zijn macht over te hevelen naar Europa om het economische beleid beter te coördineren.