Advertentie
Advertentie

Pact met gemeenten maandag ondertekend

(tijd) - De Vlaamse regering ondertekende maandag in de Vlaamse ambtswoning, hotel Errera, een pact met de Vlaamse gemeenten, nadat eerder een staten-generaal was georganiseerd in Mechelen. Het pact, 'groeipact', is erop gericht de bestuurskracht van de lokale besturen te verstevigen. Dat is een werk van lange adem, en de uitvoering van het pact is dan ook deels werk voor de volgende legislatuur.Minister-president Luc van den Brande wees er op dat het pact tussen de Vlaamse regering en de gemeenten moet verhelpen aan de kritiek van 'overbetutteling en overregulering' van de lokale overheden. Sinds de staten-generaal van 22 oktober werd er overlegd tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen om te komen tot een pact, een groeipact waaraan de komende maanden op sectoraal vlak uitvoering moet worden gegeven.