Pakhoed verhoogt winstprognose

(tijd) - De Nederlandse transport- en opslagfirma Pakhoed Holding gelooft dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening voor het volledige jaar 1990 ongeveer 130 miljoen gulden zal bedragen. Eerder dacht men aan een winst van 120 miljoen. De verhoging is het gevolg van de gunstige evolutie die zich in het derde kwartaal van het boekjaar heeft verdergezet. De behandelde volumes in de opslag van chemische produkten, minerale olie en transportaktiviteiten handhaven zich op hoog niveau.