Pakistaans regime rekent af met radicale legertop

(tijd) - Pakistan is het brandpunt van de Amerikaans-Britse alliantie tegen het Afghaanse Taliban-bewind. President Pervez Musharraf bevestigde dat hij de afspraken met de Verenigde Staten trouw blijft. Hij verstevigde ook zijn greep op het land door de legertop naar huis te sturen. Radicale generaals ruimden plaats voor hun gematigdere collegas en zelfs de invloedrijke inlichtingendienst ISI deelde in de klappen.