Advertentie
Advertentie

Palm opteert voor anaërobe zuivering

(tijd) - Brouwerij Palm in Steenhuffel heeft een waterzuiveringsinstallatie volgens anaërobe proces aangelegd. Voorzitter Jan Toye wees er bij inhuldiging op dat bij het anaërobe proces de vervuiling in enkele uren tijd door bakteriële fermentatie tot biogas wordt omgezet. Voordelen van dit proces zijn dat er geen sliboverschot wordt gevormd en geen elektriciteit verbruikt. Dat is het grote verschil met het aërobe proces. Palm heeft in totaal 80 miljoen fr. in waterzuivering geïnvesteerd. De zuiveringsgraad ligt nu op 98 procent en op waarden die lager liggen dan de helft van de toegestane lozingsnormen. De installatie werd aangelegd door het Nederlandse bedrijf Paques die met zijn Biopaq-installatie eerder al sukses kende bij de Bavaria-brouwerijen in Lieshout. Maar ook op wereldschaal trekt de Biopaq-installatie de aandacht. Zo werd ze eerder geïnstalleerd in de Polar Brewery in Caracas (Venezuela).