Paniek slaat toe op financiële markten

Wie dacht dat de laagste aandelenniveaus al bereikt waren, had het begin deze week mis. De beurzen zochten historisch lage waarden op en de feeststemming voor de kwaliteitsobligaties bleef aanvankelijk aanhouden. In het vooruitzicht van een oorlog viel er, op enkele uitzonderingen na, slechts weinig schokkends te beleven in de primaire obligatiemarkten.