Advertentie
Advertentie

Papierberg kost bedrijven meer dan 200 miljard frank

(tijd) - De administratieve lasten van fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu kostten de Belgische ondernemingen in 1998 meer dan 199 miljard frank (4,9 miljard euro). Dat blijkt volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) uit een recente studie van het federaal planbureau. De studie bevestigt ook dat deze lasten relatief zwaarder wegen voor de KMOs.In een mededeling wees het VBO er dinsdag op dat de totale administratieve lasten over alle domeinen samengenomen ruim boven de 200 miljard frank per jaar moeten liggen. Volgens de werkgeversorganisatie bewijzen deze cijfers dat er nood is aan een diepgaande administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen. De regering moet dan ook dringend werk maken van haar engagement om de administratieve lasten met 10 procent te verminderen tegen juli 2001, klonk het. Een administratieve vereenvoudiging zal volgens het planbureau de economische groei bevorderen omdat de ondernemingen dan meer tijd hebben voor productieve activiteiten. Het VBO schaart zich achter de eis voor een instrument om de administratieve impact van nieuwe reglementeringen te meten. Op die manier moeten beleidsmakers en ambtenaren zich bewust worden van de administratieve lasten die nieuwe wetten of KBs meebrengen en kunnen zij die voor hun inwerkingtreding al verminderen. Het VBO herhaalde zijn eis om een administratieve impactfiche in te voeren. Hoewel hiervoor al een wettelijke basis bestaat, werd deze nog niet uitgewerkt. Deze impactfiche moet zo snel mogelijk operationeel worden, besloot het VBO. StS