Advertentie
Advertentie

Papieren rompslomp

Sinds 1 januari 1999 is ook de werfmeldingsplicht van aannemingsbedrijven uitgebreid. Ook voor de particuliere woningbouw moeten aannemers nu meldingsberichten versturen aan de RSZ. 'Nacebo raamt het aantal extra meldingen voor nieuwbouw, verbouwing en renovatie per jaar op 30.000 tot 60.000. De regeling werfmelding creëert een reusachtige administratieve rompslomp', stellen Karel van Eetvelt en Hilde Masschelein van Nacebo.Vanaf 1 januari moeten alle werken die in het toepassingsgebied van het paritair comité 124 vallen (zie tabel) en waarvan de waarde meer dan 1 miljoen frank bedraagt of waarvoor een beroep wordt gedaan op onderaannemers aan de RSZ worden gemeld. De melding door middel van een formulier 'C 30 bis/1' moet aangetekend gebeuren vooraleer de werken worden gestart. Het formulier wordt geleverd door de RSZ. Pogingen worden ondernomen om bedrijven de toestemming te geven een eigen formulier aan te maken op pc.