Advertentie
Advertentie

Papiersector beleefde eind 1999 hoogconjunctuur

(tijd) - De Belgische papierindustrie heeft een sterk 1999 achter de rug. Ook het pas opgestarte jaar 2000 ziet er hoopvol uit. Niet alleen steeg de productie voor het zesde opeenvolgende jaar, maar in 1999 nam ook de tewerkstelling in de papiernijverheid met 3 procent toe tot nu 5.250 personen, zo schrijft Cobelpa, de federatie van de Belgische papier- en kartonfabrikanten.