Advertentie
Advertentie

Parastatalen moeten worden vergoed voor Copernicushervorming

(tijd) - De sociale parastatalen moeten worden vergoed voor de kosten die de Copernicushervorming met zich meebrengen. Dat stelt Johan de Cock, administrateur-generaal van het Riziv. Eerder trok ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de alarmbel. De parastatalen zijn vrij de Copernicushervorming al dan niet door te voeren, maar voorlopig krijgen ze geen extra middelen toegekend indien ze wel in de moderniseringsgolf meestappen. De Cock noemt dit onaanvaardbaar. De Copernicushervorming kost mijn instelling 2,3 miljoen euro extra op jaarbasis. Dat moet gecompenseerd worden. Volgens De Cock is dit een voorwaarde om de bestuursovereenkomst 2002-2004 goed uit te voeren.In deze bestuursovereenkomst belooft het Riziv de sterke en zwakke punten van zijn statistische en boekhoudkundige afdelingen kritisch te onderzoeken. Dit moet het mogelijk maken beter te anticiperen op de uitgaven van de ziekteverzekering. Volgens de eerste, zeer voorlopige ramingen blijkt dat de ziekteverzekering in 2002 opnieuw in het rood zal eindigen. Het Riziv gaat uit van een tekort van 150 miljoen euro. Het tekort zal minder groot zijn dan de 320 miljoen euro die in 2000 werd opgetekend. Niettemin moeten we nieuwe mechanismen uitwerken om de uitgaven te beheersen, zegt directeur-generaal François Praet. Hij wijst op de herziening van de berekening van de dagforfaits voor klinische biologie en de nieuwe financiering van de verpleegdagprijs. Beide systemen gaan op 1 juli van start. De komende maanden wordt verder werk gemaakt van de financiële verantwoordelijkheid van de voorschrijvende geneesheer, de invoering van referentiebedragen voor ziekenhuizen en nieuwe tariefakkoorden met onder meer de artsen. EvH