Parfinance trekt kapitaal met 1 miljard Fr.fr. op

(tijd) - Parfinance, de Franse spilholding van Pargesa en GBL, gaat een kapitaalverhoging doorvoeren die 1 miljard Fr.fr. in het laatje moet brengen. Pargesa en GBL bezitten elk 25 procent van de aandelen van Parfinance, zodat de Belgische holding voor om en rond 1,5 miljard B.fr. zal aangesproken worden. De kapitaalverhoging gebeurt enerzijds door de uitgifte van warrants, die uitgeoefend kunnen worden tegen 225 Fr.fr. en anderzijds door de uitgifte van obligaties tegen een rente van 7,5 procent. Die obligatie is echter enkel aflosbaar in aandelen Parfinance. De uitoefenprijs van die konverteerbare obligatie is 250 Fr.fr. Het eerste luik moet 407 miljoen Fr.fr. opleveren, het tweede 604 miljoen.