Parfinance verkoopt Wagons-Lits-participatie

(tijd) - In het kader van een voorakkoord heeft de Generale Maatschappij 48.462 aandelen Wagons-Lits verworven van Parfinance, een holding uit de invloedssfeer van GBL. Daarmee wordt nog een luikje afgewerkt van een verkoopovereenkomst die de Generale en GBL in juni van dit jaar afsloten. De Generale en verbonden maatschappijen kontroleren nu 19,56 procent.