Paribas en Crédit Local creëren nieuwe bankdochter

(tijd) - De belangrijke Franse financier van lokale besturen, Crédit Local de France, en twee bankdochters uit de groep-Paribas zijn van plan een nieuwe bankdochter op te richten. De nieuwe 'CLF Banque' moet voor Crédit Local de France de weg vrijmaken om gewone bankaktiviteiten uit te bouwen. Dat was de Franse financiële instelling tot nu toe verboden onder haar speciaal wettelijk statuut.Crédit Local de France is een van de grootste Franse financiers en kan kwa doelpubliek nog het best vergeleken worden met het Gemeentekrediet. Via de onderhandelingen met de groep-Paribas wil de Franse financiële instelling nu toegang krijgen tot de klassieke bankaktiviteiten. Tot nu toe kon CLF geen korte-termijnkredieten toekennen of deposito's in ontvangst nemen omwille van zijn bijzonder wettelijk statuut. Via de oprichting van een afzonderlijke echte bankdochter hoopt de instelling die beperkingen nu te omzeilen.