Paribas: wij willen bij eerste vijf horen in financieel Europa

Vanaf vandaag wordt Paribas na een onderbreking van zowat 6 jaar opnieuw op de beurs van Brussel genoteerd. Het zal voor het Belgische financiële wereldje allicht een prettige terugkeer zijn want in het verleden hoorde het aandeel bij de meer aktieve buitenlandse effekten op de Belgische markt. De groep die nu opnieuw naar de markt komt, is niettemin in verschillende opzichten verschillend van wat men voordien kende. Banken en bank-gerelateerde aktiviteiten blijven de hoofdmoot uitmaken, maar Paribas is ook een holding met een vrij uitgebreide portefeuille en enkele bruggehoofden in Europa, zoals in België Cobepa. "Wij willen bij de vijf tot zes financiële groepen horen die meetellen in Europa en bij de 10 tot 15 financiële groepen op wereldvlak. Het gaat hier niet om balanstotaal maar om kwaliteit, verbeeldingskracht, invloed en rendabiliteit', aldus Michel Fran¸ois-Poncet, voorzitter van Paribas op een perslunch.