Paribas wil een moderne zakenbank zijn

BRUSSEL (tijd) - De groep Paribas voelde de noodzaak aan om haar spectaculair vertrek uit België toe te lichten. De verkoop van Paribas Bank België en de grondige herschikking bij Cobepa noopten directievoorzitter André Lévy-Lang tot een reis naar Brussel. Niet alleen om de verkoopsintenties te ondertekenen, maar ook om de nieuwe strategie toe te lichten. Paribas wil een echte zakenbank worden die mikt op groei door het intensief begeleiden van haar participaties.175 jaar geleden werd in Brussel de Bank van Parijs en de Nederlanden opgericht. Uitgerekend op deze verjaardag trekt de groep Paribas zich terug bijna helemaal terug uit haar bakermat. Paribas wil haar strategie toespitsen op slechts enkele sectoren en internationaal gaan. In dat plaatje paste kennelijk noch de Paribas Bank België, noch de indirecte particpatie in Alamanij. Voor het bankfiliaal gold kennelijk de regel dat de winstcijfers zo hoog lagen, dat de waarde optimaal was. De Belgische banksector dient nu door een periode van consolidatie en herstructurering te gaan. Door de verkoop van de bank krijgt Bacob voldoende schaalgrootte en houdt Paribas een mooie meerwaarde over.