Paribas zoekt toenadering tot Ferruzzi

De Franse groep Paribas heeft 250 miljoen Fr. fr. betaalt voor een participatie van vijf procent in Béghin-Say, Frankrijks grootste suikerproducent. Béghin-Say is onderdeel van de Ferruzzi-groep en zal worden uitgebouwd tot spilgroep van de agro-business van het concern. Ferruzzi bestempelt de komst van Paribas als "vriendelijk' en zoekt volgens de Financial Times naar verdere toenadering met de Fransen. Deze optie sluit aan bij de strategie van Paribas dat op zijn beurt een sterkere aanwezigheid in Zuid-Europa nastreeft.