Parijs blijft optimistisch

Gespreksonderwerp nummer één voor de Franse beleggers afgelopen week was het vooruitzicht op een nieuwe renteverlaging. Er werd dan ook druk gespekuleerd op een monetaire versoepeling in Duitsland, waar de bestuursraad van de Bundesbank donderdag haar tweewekelijkse vergadering hield. Op die vergadering werd beslist de Lombardrente en het disconto ongewijzigd te laten. Wel verminderde de reporente, waartegen de Buba wekelijks likwiditeiten aan de banken verschaft, met een kwart punt tot 6 procent. De Buba legde deze rente overigens vast voor de komende vijf weken, een merkwaardige beslissing die nog nooit eerder genomen was.