Parijs fors lager

De winst van de voorgaande week werd de afgelopen beursweek opgesoupeerd. De Franse centrale bank verlaagde nochtans de rentevoeten tot 3,9 procent. Het was een kwart eeuw geleden dat de rente zo laag noteerde. Dit was grotendeels verwacht en de beleggers reageerden dan ook niet positief, integendeel. Men vreesde dat de rentestop in Duitsland de Franse centrale bank zou gegijzeld houden. Men was er van overtuigd dat de economie verdere versoepelingen van de monetaire politiek broodnodig had. De groei blijft namelijk slabakken. Het ministerie van Budget verlaagde de groeivooruitzichten tot minder dan twee procent voor dit jaar. Bij de opmaak van de begroting rekende men nog op een groei met 2,8 procent. Slecht nieuws dus. Vooral omdat het begrotingsdeficit in verhouding tot het BBP moet dalen tot hoogstens drie procent op het einde van 1997. De aandelen kregen klappen. De frank hield zich wel stevig en het renteverschil met Duitsland zakte tot 45 basispunten. Toch zakten vooral de financiële waarden gevoelig weg. De zwakke obligatiemarkt was niet de enige reden voor deze slechte gang van zaken in de financiële sector. GAN verklaarde namelijk een verlies van 1 miljard frank te voorzien voor boekjaar 1995. De verzekeraar neemt namelijk nieuwe vastgoedprovisies. De Franse vastgoedcrisis blijft een stempel op de financiële sector zetten. GAN dook 7,5 procent lager om op 148 frank af te vlaggen. BNP verloo 11,3 procent en eindigde op 188,8 frank.