Paritair komitee voor het vrij onderwijs

(tijd) - Gisteren is het centraal paritair komitee voor het vrij gesubsidieerd onderwijs officieel geïnstalleerd. Het komitee groepeert vertegenwoordigers van de inrichtende machten en de werknemersorganizaties van het vrij onderwijs. De installatie van dit overlegorgaan kadert in het dekreet betreffende het personeelsstatuut in het gesubsidieerd onderwijs. Het centraal paritair komitee is bevoegd voor de algemene arbeidsvoorwaarden, de geschillen tussen inrichtende machten en personeelsleden en de interpretaties inzake de toepassing van het personeelsstatuut.