Parket bleef in gebreke bij onderzoek naar PCB

(tijd) - Het vonnis van de Brusselse handelsrechter om de minderheidsaandeelhouders 1.400 frank per PCB-aandeel toe te kennen, bevat nog een aantal 'mijnen'. De rechter oordeelde dat Brugefi en OCP de controle gezamenlijk over PCB hadden verdeeld en dat er dus een 'controle-overdracht' was. Maar precies rond die controle-overdracht legde de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een klacht neer in 1992. Dat strafonderzoek door het parket is nog steeds niet afgerond en loopt dus achter op de uitspraak in de burgerlijke zaak.Vier jaar na de klacht van het CBF bij het parket van Brussel, is nog steeds geen gevolg gegeven aan die klacht. Uit het vonnis van de rechter blijkt nu dat de procureur des Konings het vonnis opvraagt om bij het strafonderzoek te voegen. Dat is een merkwaardige omkering, omdat strafrechtelijke zaken voorrang hebben op burgerlijke. Het strafonderzoek is niet zonder belang: het moet uitmaken wie precies valsheid in geschrifte heeft gepleegd bij de sluikse controle-overdracht op PCB. De CBF vermoedt dat dit opgezet spel is vanuit de holding Brugefi, en geeft in haar jaarverslag van 1991-'92 daar een reeks elementen voor aan. De Franse partner OCP zou in deze - net als de CBF - misleid zijn.