Parket onderzoekt klacht tegen hypotheekbewaarders

(tijd) - Het Brusselse parket onderzoekt al twee maanden een klacht van de administratie van Financiën tegen de 48 Belgische hypotheekbewaarders. Volgens Financiën zou uit een doorlichting van de werking van de hypotheekbewaarders blijken dat zij op grote schaal geldsommen verduisterden en schriftvervalsingen pleegden. Het Brusselse parket gaat na of de aanklacht van Financiën een strafrechterlijk staartje verdient.Het startschot voor dit onderzoek werd in 1997 gegeven nadat de toenmalige minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) een audit vroeg van de 48 hypotheekbewaarders. Dat zijn openbare ambtenaren met een zeer specifiek en autonoom statuut. Zo betalen zij zelf hun personeel met de winsten die hun kantoor voortbrengt. De traditie wil dat vooral voormalige hoge ambtenaren uit de fiscale administratie als bekroning voor bewezen diensten tot hypotheekbewaarder benoemd worden. Zij houden zich onder meer bezig met het registreren van hypotheken.