Parket start onderzoek naar mogelijkfrauduleus faillissement Seghers

(tijd) - Het parket van Mechelen onderzoekt de mogelijkheid van een frauduleus faillissement van de groep Seghersbetter Technology (SBT). Onderzoeksrechter Dirk Thys voert het onderzoek naar misbruik van vennootschapsgoederen bij het bedrijf van Hendrik Seghers, dat in september vorig jaar over de kop ging. Het schuiven met activa tussen vennootschappen is strafbaar, als dit tot een faillissement leidt.