Advertentie
Advertentie

Parket wijst accountant op plichten bij gerechtelijk akkoord

BRUSSEL (tijd) - 'De verantwoordelijkheid om een gerechtelijk akkoord uit te lokken, ligt in de eerste plaats bij de accountant en niet bij het parket. De accountant oefent een enorme invloed uit op het bedrijf dat hij bijstaat en zodra hij een tijdelijke discontinuïteit vaststelt, moet hij de bedrijfsleider overtuigen naar de rechtbank te stappen.' Dat zei Paul de Gryse, substituut van de procureur des Konings in Brussel, gisteren tijdens het 'Brusselse luik' van de IDAC-studiedag over het gerechtelijk akkoord.Het aantal aanvragen voor een gerechtelijk akkoord dat bij de rechtbank van koophandel in Brussel wordt ingediend, is zeer klein. Ook in de andere gerechtelijke arrondissementen stappen weinig of geen bedrijfsleiders spontaan naar de handelsrechtbank als zij merken dat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar is. Het parket wordt met de vinger gewezen omdat het nalaat bedrijven in moeilijkheden te dagvaarden in gerechtelijk akkoord. In de arrondissementen Nijvel en Charleroi dagvaarden de lokale procureurs nochtans enkel nog in gerechtelijk akkoord en niet meer in faillissement. Maar in andere arrondissementen zoals Brussel gebeurt dat niet.