Advertentie
Advertentie

Parket wil Derochette voor Assisen

(belga) - Het Brusselse parket wil Patrick Derochette voor de doding van Loubna Benaïssa laten verschijnen voor het Hof van Assisen. Het dossier zal normaal op 17 september behandeld worden door de raadkamer. De procureur des Konings zal die dag een doorverwijzing naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) vorderen. Dit is een noodzakelijke stap in de assisenprocedure. Het is de KIB die moet beslissen of iemand al dan niet voor het Hof van Assisen moet verschijnen. Met deze beslissing streeft het openbaar ministerie een maximale transparantie na in een zaak die bij het grote publiek zeer grote emoties heeft losgeweekt, zo verklaarde woensdag het Brusselse parket-generaal. 'Door te opteren voor een openbaar proces wil het openbaar ministerie het grote publiek kennis laten nemen van alle aspecten van deze zaak waarin niets onverlet werd gelaten en niets werd verborgen.' Dit zou niet mogelijk zijn met een procedure tot internering. Recentelijk werd Patrick Derochette door twee afzonderlijke colleges van deskundigen niet toerekenbaar verklaard. Deze interneringsprocedure verloopt echter volledig achter gesloten deuren. Ook de assisenprocedure maakt het mogelijk de man, conform het advies van de psychiaters, te interneren, maar dan na afloop van een openbaar proces.