Parket zet licht op groen voor ontslag Detiege

(tijd) - Het Antwerpse parket maakt geen voorbehoud bij het ontslag van Leona Detiege (sp.a) als burgemeester van Antwerpen. De enkele klachten waar mogelijke strafrechterlijke inbreuken van Detiege worden aangekaart, zijn ongefundeerd luidt het in gerechtelijke kringen. Nadat provinciegouverneur Camille Paulus de stand van zaken van het parket-generaal heeft gekregen, kan de ontslagprocedure van Detiege afgewerkt worden. Intussen gaat de gouverneur het gerecht een advies vragen over de voordracht van Patrick Janssens tot burgemeester. Janssens' naam werd in vier gerechtelijke onderzoeken genoemd, maar in drie van de vier gaat Janssens vrijuit. Over het vierde onderzoek kan het parket-generaal pas na de zomervakantie uitsluitsel geven. Patrick Janssens staat voor geen gemakkelijke taak. Drie van de zestien hoofdcommissarissen zijn in de fraudeonderzoeken van het gerecht in verdenking gebracht en preventief geschorst. Volgens de ontslagnemende burgemeester Detiege mogen nog meer politieschandalen verwacht worden. De burgemeester stelde dat te kunnen afleiden uit een gesprek met de Antwerpse procureur des Konings, Bart van Lysebeth. Gisteren besliste Detiege alvast hoofdcommissaris Eddy den Hondt te schorsen voor een periode van vier maanden. Dat gebeurde nadat Den Hondt door Detiege werd gehoord. Den Hondt werd maandag door de onderzoeksrechter in Antwerpen in verdenking gebracht van schriftvervalsing, corruptie en verduistering. Den Hondt is na korpschef Luc Lamine en hoofdcommissaris Luc van Beylen al het derde lid van de politietop dat in verdenking werd gebracht en werd geschorst. SV