Parketten adviseren aanpassing snel-Belgwet

(tijd) - De Belgische parketten vragen vier maanden de tijd voor hun advies in dossiers van kandidaten voor naturalisatie in het kader van de snel-Belgwet. Nu is die termijn één 1 maand. Dat schrijft de Antwerpse substitute Chantal Merlin in een rapport over de snel-Belgwet dat vrijdag bij het parlement werd ingediend.De snel-Belgwet geeft buitenlanders die zeven jaar in België verblijven de mogelijkheid op eenvoudig verzoek Belg te worden. De dienst Vreemdelingenzaken, de Staatsveiligheid en het parket krijgen dan één maand de tijd om hun advies te formuleren. Als het advies in het dossier ontbreekt, wordt dat als een positief advies beschouwd.De Antwerpse magistrate voerde in opdracht van de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), een onderzoek naar de toepassing van de wet bij alle Belgische parketten. Dit onderzoek kwam er onder meer omdat de wet onder vuur ligt nadat enkele criminelen via de snel-Belgwet de Belgische nationaliteit hadden verkregen.In haar rapport, dat Gazet van Antwerpen kon inkijken, stelt Chantal Merlin dat de parketten in een maand enkel de tijd hebben om veroordelingen in het eigen arrondissement op te zoeken. Er is geen tijd voor internationale opzoekingen of om na te gaan of de kandidaat al in andere arrondissementen veroordeeld werd of eerherstel kreeg. De parketten vragen ook een stengere wet. De politie moet volgens hen ook nagaan of de kandidaat-Belg Nederlands of Frans kent. Met de snel-Belgwet hoeft dit niet.