Parlement akkoord met vermogens- en mandatenregister

BRUSSEL (tijd) - Bij het begin en aan het einde van hun mandaat zullen politici voortaan hun vermogen moeten aanduiden. Een wetsontwerp in deze zin werd gisteren door Kamer en Senaat goedgekeurd. De wet is een signaal aan de burger dat de politiek met propere handen menens is. Politici zullen voortaan ook moeten aangeven waar zij hun geld voor verkiezingscampagnes vandaan halen.Op de laatste plenaire vergadering van de legislatuur hebben Kamer en Senaat nog een hele reeks ontwerpen goedgekeurd. In de eerste plaats is er het vermogens- en mandatenregister voor politici, kabinetschefs, hoge ambtenaren en de topmensen van de overheidsbedrijven en openbare kredietinstellingen. Kamer en Senaat keurden zowel de gewone als de bijzondere wet terzake goed.