Parlement keurde 37 wetsontwerpen van regering-Dehaene II goed

(tijd) - Sinds het aantreden van de regering-Dehaene II bijna veertien maanden geleden, heeft het parlement 37 door ministers ingediende wetsontwerpen goedgekeurd. Zo'n 44 voorontwerpen van wet moeten nog op de ministerraad behandeld worden of zijn voor advies bij de Raad van State. Dat blijkt uit een recente nota van de diensten van de premier.Sinds de eerste ministerraad van de regering-Dehaene II, op 23 juni 1995, heeft het parlement 37 wetsontwerpen goedgekeurd - een gemiddelde van tweeëneenhalf ontwerpen per maand. Dat blijkt uit een nota van de kanselarij van de eerste minister bestemd voor de ministerraad van 25 juli '96. Over verschillende van deze ontwerpen werden wel lang aanslepende debatten gevoerd. We geven de belangrijkste goedgekeurde ontwerpen, die dus nu kracht van wet hebben, op een rijtje.