Advertentie
Advertentie

Parlement moet ontwerp-KB over HCT bij de pers opvragen

BRUSSEL (tijd) - Minister van Ambtenarenzaken André Flahaut (PS) weigerde woensdag in de kamercommissie Binnenlandse Aangelegenheden de geplande overheveling van het Hoog Comité van Toezicht naar de Gerechtelijke Politie uit te stellen, in afwachting van de creatie van een eenheidspolitie. Op de vraag of hij het ontwerp-KB van maart over het Hoog Comité van Toezicht aan de commissie wilde overmaken, zei Flahaut dat de volksvertegenwoordigers maar te rade moesten gaan bij De Standaard en De Morgen.Minister Flahaut, bevoegd voor het Hoog Comité van Toezicht, zorgde gisteren in de kamercommissie Binnenlandse Aangelegenheden voor commotie. Vanuit de oppositiebanken werd de minister geïnterpelleerd over de plannen van de regering voor het Hoog Comité van Toezicht, de anticorruptiedienst. In een ontwerp-KB keurde de ministerraad in maart de overheveling van het Hoog Comité van Toezicht naar de Gerechtelijke Politie goed. Een vijftiental speurders van het Hoog Comité van Toezicht zouden naar een inspectiedienst in het ministerie van Ambtenarenzaken worden overgeheveld.