Parlement slecht geïnformeerd over kosten wetsvoorstellen

DEN HAAG. - De Nederlandse Tweede Kamer krijgt veel te weinig informatie van ministers en staatssekretarissen over de financiële gevolgen van wetsvoorstellen. Op de departementen wordt de hand gelicht met de Comptabiliteitswet uit 1976, die een financiële toelichting voorschrijft bij elk wetsvoorstel.