Parlement stemt voor de laatste keer

BRUSSEL (belga/tijd) - De Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat hebben zich gisteren van hun laatste taak tijdens deze legislatuur gekweten: de stemming over een verklaring tot herziening van de grondwet. Door het verschijnen van deze verklaring in het Staatsblad is het parlement ontbonden en de verkiezingsstrijd definitief ingezet. Begin december zou het nieuwe parlement weer bijeen komen.