Parlementaire dioxinecommissie benoemt twee nieuwe experts

(tijd/belga) - De dioxinecommissie stelde dinsdag twee nieuwe experts aan die de commissieleden moeten adviseren. De Brusselse topmagistraat Pierre Morlet zal de commissie juridisch bijstaan. Professor Jan van Hoof (UG) is als voedingsdeskundige aangetrokken. Gisteren keurde de Europese Commissie de goedkope leningen goed voor landbouwers die in de periode juni-september inkomensverlies leden. De plannen om ook de pcb-tests volledig door de overheid te laten dragen en de voorschotten om te zetten in subsidies, krijgen volgens EU-bronnen binnenkort het fiat. Jan van Hoof en Pierre Morlet werden gevraagd als experts op te treden nadat jurist Patrick Mandoux en IVK-keurder Albrecht van Brempt, die eerst als experts zouden optreden, afhaakten. De keuze voor Van Brempt botste op weerstand, omdat het IVK in de dioxinecrisis betrokken partij is. Mandoux bedankte voor de eer, omdat hij een en ander niet kon inpassen in zijn professionele bezigheden.