Advertentie
Advertentie

Parlementslid mag van CVP nog één extra inkomensbron hebben

(tijd) - Een parlementslid mag in de toekomst nog één bijkomende functie uitoefenen die een beroepsinkomen oplevert. Het zetelen in intercommunales, instellingen of vennootschappen die banden met de overheid onderhouden of door haar gecontroleerd worden, is helemaal verboden. Met deze anticumulatievoorstellen wil de CVP de kritiek counteren dat ze op de rem gaat staan inzake de 'nieuwe politieke cultuur'. De partij breekt ook een lans voor het verder terugdringen van de ministeriële kabinetten en het strenger reglementeren van het dienstbetoon en de partijfinanciering.Vooral tijdens het Vlaamse overleg over de 'nieuwe politieke cultuur' kwam de CVP geregeld onder vuur te liggen. De andere partijen waren boos omdat de christen-democraten zich verzetten tegen een cumulatieverbod voor een parlementair mandaat en een schepen- of burgemeesterambt in een gemeente met minder dan 30.000 inwoners.