Participatie mag goed schoolbestuur niet ondermijnen

Elk goed beleid, ook in een school, is gebaat bij participatie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat alle betrokkenen bij de school samen overleggen over die aangelegenheden die hun allen aanbelangen. Het nieuwe participatiedecreet, ter vervanging van het participatiedecreet van 1991, maakt het de inrichtende overheden, of beter gezegd de schoolbesturen, onmogelijk om op een efficiente wijze hun school te leiden, stelt THERESE LEYSEN.