Participatie studenten decretaal geregeld

(tijd) - Het Vlaams Parlement keurde gisteren een ontwerpdecreet goed dat de minimale rechtswaarborgen en de participatie van de studenten in het hoger onderwijs regelt. Het decreet regelt eveneens de opname van enkele opleidingen uit het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen. De hogescholen en de universiteiten worden voortaan ook betrokken bij de opmaak van de collectieve arbeidsovereenkomsten.