Participatie Waals gewest in Fonderies du Lion

Het Waalse gewest heeft zopas een inbreng gedaan voor een totaal bedrag van 100 miljoen frank in de Fonderies du Lion te Couvin: 80 miljoen onder de vorm van een kapitaalparticipatie en een achtergestelde lening van nog eens 20 miljoen. Het Waalse gewest heeft aldus een participatie van 26,9 procent in het betrokken bedrijf. De Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW heeft een aandeel van 19,6 procent.