Participatie werknemers krijgt steun EG-raad

LUXEMBURG (belga) - De EG-lidstaten willen de deelneming van de werknemers in de winsten en de resultaten van hun ondernemingen, meer bepaald door een deelneming in het kapitaal, bevorderen.