Participatie21-fonds zoekt extra rendement in werknemersparticipatie

BRUSSEL (tijd) - Bank Corluy en HBK Spaarbank brengen een beleggingsfonds op de markt dat uitsluitend zal beleggen in bedrijven met een betekenisvolle werknemersparticipatie. Het onafhankelijke bureau Ethibel, gespecialiseerd in onderzoek over ethisch beleggen, zal een lijst opstellen van enkele honderden ondernemingen waarin het fonds van HBK en Corluy kan beleggen. Beide banken geloven dat die ondernemingen door de hogere motivatie van de medewerkers structureel betere resultaten boeken. Het Participatie21-fonds is eigenlijk een tweede luik van de Bevek21, het beleggingsfonds dat HBK en Corluy vijf jaar geleden op de markt brachten bij de lancering van de Vlam21-index. Volgens Mark Lambrechts van HBK gaat het om een Europese primeur. 'De participatie van werknemers en van lokale beleggers zijn twee onafscheidelijke delen van de verankeringsidee. Daarom wilden wij de Bevek21 een tweede deel meegeven dat in participatieve bedrijven belegt.'