Advertentie
Advertentie

Participatiefonds en business angels werken samen

(tijd) - Het Participatiefonds, een federale kredietinstelling, brengt in samenwerking met de Belgische vereniging van business angelsnetwerken (Beban) een nieuw kredietproduct voor startende ondernemers op de markt. Het gaat om de Business Angel Plus-lening, een achtergestelde lening van ten hoogste 125.000 euro die wordt toegekend aan starters die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door business angels.