Participaties Pek Beheersmaatschappij blijven teleurstellen

(tijd) - De beursgenoteerde Pek Beheersmaatschappij leed in de eerste zes maanden 357.785 frank bedrijfsverlies. In dezelfde periode van 1990 bedroeg het bedrijfsverlies 367.274 frank. Hoge financiële opbrengsten zorgden ervoor dat de portefeuillemaatschappij een schamele 14.750 frank courante winst noteerde (tegenover 44.538 frank).