'Partijcongres biedt SP kader voor andere bedrijfscultuur en ideologische vernieuwing'

(tijd) - Louis Tobback zou zijn verzamelde werken op het nachttafeltje hebben liggen. Andere SP'ers verdenken hem ervan dat hij de partij terug wil voeren naar 'de spruitjeslucht van de jaren vijftig'. Maar zowat iedereen is het erover eens dat VUB-socioloog Mark Elchardus in hoge mate de 'no nonsense'-koers heeft geïnspireerd die de Vlaamse socialisten tegenwoordig volgen. Vandaag wordt die koers op een congres vertaald in nieuwe partijstructuren. Elchardus weegt ze en haalt opgelucht adem. 'Ze hadden bijna het dienstbetoon afgeschaft. Dat zou nog eens een flater geweest zijn.'Toen Tobback onlangs zijn boekje 'Zwart op Wit' voorstelde, verwezen ijverige exegeten al snel naar het een half jaar eerder verschenen 'Op de ruïnes van de waarheid' van Elchardus. Tobback zou een flink deel van zijn waarheden bij de VUB-wetenschapper gehaald hebben, al zorgde hij natuurlijk wel voor een populaire saus in zijn eigen onnavolgbare stijl.