Partijen leven van overheidsdotatie en bijdragen parlementsleden

(tijd) - Alle politieke partijen moeten sinds de wet van 1989 over de beperking van de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering jaarlijks hun begroting indienen bij de speciale controlecommissie van het parlement. Vorige week publiceerde het parlement de cijfers van de partijboekhoudingen voor 1995. De uniforme structuur volgens dewelke de boekhoudingen zijn opgesteld, maakt een vergelijking van de gegevens perfect mogelijk.De twee grootste partijen van Vlaanderen kenden vorig jaar een serieus tekort op hun begroting. De VLD was de partij die het zwaarste verlies leed in 1995: 52 miljoen frank. In 1994 kon de partij het verlies tot minder dan drie miljoen frank beperken. De CVP incasseerde een tekort van 34,5 miljoen frank, terwijl de partij in '94 nog een winst boekte van 4,4 miljoen frank.