Advertentie
Advertentie

Partijen moeten hun spaarboekje aanspreken

(tijd) - De verkiezingscampagnes worden grotendeels gefinancierd door de reserves die de politieke partijen de voorbije vette - verkiezingsvrije - jaren konden aanleggen. Dat die spaarcenten er zijn, is voor een groot deel te danken aan de dotaties die de partijen sinds 1989, in het kader van de wet op de partijfinanciering, ontvangen. Die wet voorziet wel in een beperking van de verkiezingsuitgaven. Maar of die beperking ook zal leiden tot een reële vermindering van de verkiezingsuitgaven, valt te bezien.