Advertentie
Advertentie

Partijen vragen verfijning volksraadpleging

(tijd) - Verschillende Vlaamse partijen drongen maandag aan op een verfijning en een verbetering van de regelgeving over de gemeentelijke volksraadpleging. Zij deden dat nadat de kiezers van drie gemeenten een voorstel van de bestuursmeerderheid hadden weggestemd. Pijnpunten in het debat over de volksraadpleging zijn de opkomstplicht en het bindend karakter van de uitslag.In drie gemeenten had zondag een volksraadpleging plaats. Volgens de vigerende wet is deelname niet verplicht en het resultaat niet bindend. De stemmen mogen maar worden geteld als 40 procent van de kiesgerechtigden is opgekomen.