Partners willen weten of rekening van Verhofstadt klopt

(tijd) - 'We willen er wel in geloven, maar eerst willen we toch even zien of de rekening klopt.' Met die zin kan de reactie worden samengevat van de socialistische partners op de nota waarmee formateur Guy Verhofstadt gisteren het startschot gaf voor de onderhandelingen die tot een paarse regering moeten leiden. In de nota belijdt de formateur nogmaals zijn geloof in een 'offensieve strategie' die tot 210.000 nieuwe banen moet leiden, zonder dat dit het begrotingsevenwicht of de sociale bescherming in gevaar brengt.