Advertentie
Advertentie

Pas na 1992 verbod tabaksreklame in Europese Gemeenschap ?

(tijd) - De Europese kommissie blijft bij haar voorstel om enkel de indirekte reklame voor tabaksprodukten in de EG te verbieden. Tegen 1992 wil ze wel een nieuwe richtlijn uitwerken die ook de direkte tabaksreklame in de Gemeenschap buiten de wet stelt. Die nieuwe richtlijn moet tegemoet komen aan de eisen van het Europees parlement.